Stały Polubowny Sąd Konsumencki

/ kontakt


Polubowny Sąd Konsumencki
Wprowadzony do systemu przez: Tomasz Miklaszewski dnia: 2003-11-24 12:53.  Zatwierdził do publikacji: 
Joanna Tudruj dnia: 2003-11-24 13:56 
 

Miejscowość

Lublin

Ulica:

Tomasza Zana 38C

Kod:

20-601

Poczta:

Lublin

Telefon:

528 07 50

Telefon:

Fax:

528 09 78

E-mail:

Adres www:

 

Zadania:

Sąd rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, z wyłączeniem spraw i podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, pod warunkiem, że strony sporu sporządzą zapis na sąd polubowny i zaakceptują zasady działania sądu.
 
pokaż zmiany
 Biuletyn odwiedziło 65847 osób.
Redaktor biuletynu: Joanna Tudruj
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego