Stały Polubowny Sąd Konsumencki

/ obsada

 

Stanowisko:

Wprowadzony 
do systemu przez: Tomasz Miklaszewski dnia: 2003-11-24 13:14.  Zatwierdził do publikacji: 
Joanna 
Tudruj dnia: 2003-11-24 13:55 

Imię Nazwisko:

ZbigniewPaczwa

tel.:

528 - 07 - 50

fax / e-mail:

528 - 09 - 78

pok.:

518

Miejscowość / Ulica

LublinTomasza Zana 38C

Kod / Poczta

20-601Lublin
 

Zakres:

Przewodniczący kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz. Szczegółowo zakres działania przewodniczącego określa Rozporządzemie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. nr 113 poz. 1214 z 2001 r.)

 

Stanowisko:

Wprowadzony 
do systemu przez: Tomasz Miklaszewski dnia: 2003-11-24 13:18.  Zatwierdził do publikacji: 
Joanna 
Tudruj dnia: 2003-11-24 13:56 

Imię Nazwisko:

JoannaTudruj

tel.:

528 - 07 - 50

fax / e-mail:

528 - 09 - 78

pok.:

518

Miejscowość / Ulica

LublinTomasza Zana 38C

Kod / Poczta

20-601Lublin
 

Zakres:

Sekretarz sądu wykonuje w szczególności czynności związane z przygotowaniem oraz organizacją posiedzeń sądu. Sekretarz sądu maże pełnić funkcję protokolanta, o której mowa w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia rewgulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

 Biuletyn odwiedziło 65847 osób.
Redaktor biuletynu: Joanna Tudruj
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego